Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie

Poradnie i gabinety

ZOZ - Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie

POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna

AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Stomatologia - Stomatologia

Poradnia dorosłych

WIZYTY POŁOŻNEJ

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem. Opieka nad kobietą w ciąży – Położna prowadzi edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego. Począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, położna prowadzi edukację przedporodową.
BADANIA DIAGNOSTYCZNE W POZ

Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza POZ, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 
Badania hematologiczne:
• morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
• morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
• retikulocyty; • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) Badania biochemiczne i immunochemiczne: • sód;
• potas;
• wapń zjonizowany;
• żelazo;
• żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);
• stężenie transferyny;
• stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c);
• mocznik;
• kreatynina;
• glukoza;
• test obciążenia glukozą;
• białko całkowite;
• proteinogram;
• albumina;
• białko C-reaktywne (CRP);
• kwas moczowy;
• cholesterol całkowity;
• cholesterol-HDL;
• cholesterol-LDL;
• triglicerydy (TG);
• bilirubina całkowita;
• bilirubina bezpośrednia;
• fosfataza alkaliczna (ALP);
• aminotransferaza asparaginianowa (AST);
• aminotransferaza alaninowa (ALT);
• gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
• amylaza;
• kinaza kreatynowa (CK);
• fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
• czynnik reumatoidalny (RF);
• miano antystreptolizyn O (ASO);
• hormon tyreotropowy (TSH);
• antygen HBs-AgHBs;
• VDRL;
• FT3, FT4;
• PSA – Antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny)
Badania moczu:
• ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
• ilościowe oznaczanie białka;
• ilościowe oznaczanie glukozy;
• ilościowe oznaczanie wapnia;
• ilościowe oznaczanie amylazy. 
Badania kału:
• badanie ogólne;
• pasożyty;
• krew utajona – metodą immunochemiczną. 
Badania układu krzepnięcia:
• wskaźnik protrombinowy (INR);
• czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
• fibrynogen. 
Badania mikrobiologiczne:
• posiew moczu z antybiogramem;
• posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
• posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella. 
Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
Diagnostyka ultrasonograficzna:
• USG tarczycy i przytarczyc
• USG ślinianek
• USG nerek, moczowodów i pęcherza moczowego
• USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
• USG obwodowych węzłów chłonnych 
Zdjęcia radiologiczne: 
• zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
• zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
• zdjęcie czaszki;
• zdjęcie zatok;
• zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej. 
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:
• gastroskopia; 
• kolonoskopia. 
INIEKCJA

W Przychodni MSPZOZ NR 2 można dokonać iniekcji domięśniowych i dożylnych (podawanie leków itp.)
DODATKOWE BADANIA

W Przychodni MSPZOZ NR 2 jest możliwość wykonania następujących badań:
Elektrokardiografia (EKG) – to rejestracja elektrycznej czynności serca, pozwalająca na rozpoznanie chorób mięśnia sercowego
USG -jamy brzusznej oraz tarczycy 

PORADANIA DZIECI ZDROWYCH

WIZYTY POŁOŻNEJ

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem.
Po porodzie położna opiekuje się kobietą i noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia.
Wizyty patronażowe położnej to co najmniej 4 a maksymalnie 6 wizyt. W przypadku ciąży wysokiego ryzyka z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu do co najmniej 4 a maksymalnie 9 wizyt patronażowych w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych. 

BILANS ZDROWIA

Bilans zdrowia to okresowe, kompleksowe badanie, którego celem jest ocena zdrowia i ewentualne wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Badanie jest wykonywane tuż po urodzeniu oraz w 2, 4, 6, 10, 14 i 16 roku życia.
SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE

W Przychodni MSPZOZ NR 2 można wykonać cały program szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych.
Prosimy o zapoznanie się w informacjami dotyczącymi szczepień 
Źródło https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien
Źródło https://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2022/113/akt.pdf

REALIZACJA SZCZEPIEŃ ZALECANYCH DLA CAŁEJ RODZINY

Proponujemy odpłatne szczepienia tzw. szczepienia zalecane :
1. p/ pneumokokom Szczepienie jest zalecane dla dorosłych z przewlekłymi chorobami ukł. oddechowego, z osłabionym ukł. immunologicznym oraz dla osób w podeszłym wieku i dzieci, dotychczas nie szczepionych, szczególnie uczęszczających do żłobków i przedszkoli. 
2. p/ krztuścowi Wskazane jest, aby szczepienie przeciwko krztuścowi wykonały kobiety planujące ciążę oraz inne osoby dotychczas nie szczepione lub jeśli ostatnie szczepienie było wykonane w okresie powyżej 10 lat. 
3. p/ tężcowi , p/ błonicy Szczepienia p/tężcowi i błonicy proponowane są kobietom planującym ciążę oraz osobom, które nie były szczepione lub od ostatniego szczepienia minęło > 10 lat. 
4. p/ wzw A i B Szczepionka wskazana jest u osób, które często odżywiają się w przygodnych barach , a także u osób podróżujących szczególnie do krajów o zwiększonej zachorowalności na wzw oraz przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i dla kobiet przed planowaną ciążą. Szczepienia p/wzwB prowadzone są w schemacie 0,1,6 miesięcy. Nie przewiduje się podania dawek szczepień przypominających. 
5. p/ grypie Szczepienie zalecane dla osób przebywających w dużych skupiskach o podwyższonym stopniu zachorowalności, np. nauczyciele, ale także kobiety w ciąży i osoby o słabym układzie immunologicznym. Osobom w wieku powyżej 55 lat, chorym na choroby przewlekłe oraz dzieciom od ukończenia 6 miesiąca życia. 
6. p/ kleszczowemu zapaleniu mózgu Szczepienie zalecane dla dzieci od 1 roku życia, oraz dla dorosłych. Pierwszą dawkę przypominającą należy powtórzyć po 3 latach od szczepienie podstawowego, składającego się z trzech dawek, a kolejne dawki przypominające podawane są co 5 lat 
7. p/ ospie wietrznej Szczepionka jest szczególnie wskazana dla dzieci od ukończenia 9 m-ca życia ,najlepiej po ukończeniu 12 m-cy, dla osób z kontaktu z ospą, osób z niską odpornością, kobiet planujących ciążę z zastrzeżeniem, że należy wykonać ją co najmniej miesiąc przed planowaną ciążą oraz osób, które dotychczas nie chorowały na ospę wietrzną 
8. p/ śwince/ odrze/ różyczce Szczepienia zalecane szczególnie dla kobiet planujących ciążę, które nie były dotychczas szczepione lub nie chorowały na w/w choroby. Wizyta szczepienna Na wizytę szczepienną należy zgłosić się jeśli niemowlę ukończy sześć tygodni życia. Dotyczy to również dzieci urodzonych przedwcześnie. Szczepienia obowiązkowe to : szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, wzw B, haemophilus influenzae typu B, pneumokokom, odrze, śwince, różyczce. Do szczepień zalecanych należy szczepienie przeciw meningokokom(szczepienie można rozpocząć jeśli dziecko ukończy dwa miesiące), rotawirusom, ospie wietrznej(szczepienie można rozpocząć najlepiej jeśli dziecko ukończy 12 miesięcy). Szczepienia zalecane są płatne, z wyjątkiem szczepień dla dzieci uczęszczających do żłobka, które mogą być zaszczepione bezpłatną szczepionką przeciw ospie wietrznej , po uprzednim dostarczeniu zaświadczenia, że dziecko uczęszcza do żłobka. Realizacja szczepień obowiązkowych może odbywać się przy użyciu szczepionek bezpłatnych lub płatnych- skojarzonych, które minimalizują liczbę wkłuć. Na jednej wizycie szczepiennej można podać dziecku kilka szczepionek: szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz szczepionkę przeciw pneumokokom i rotawirusom(schemat dwu lub trzydawkowy w zależności od wybranej szczepionki). Cykl szczepień podstawowych wykonywany jest trzykrotnie, w ośmiotygodniowych odstępach. W między czasie, po ukończeniu przez dziecko dwóch miesięcy życia można podać szczepionkę p/ meningokokom grupy B, w schemacie 3+1 lub 2+1 – jeśli szczepienie rozpoczniemy po ukończeniu przez dziecko trzech miesięcy życia. Objawem poszczepiennym może być gorączka( temp. od 38.1), w miejscu podania szczepionki ból, zaczerwienienie, obrzęk. Dziecko może być senne, rozdrażnione, niespokojne. Objawy te mogą wystąpić w czasie 48 godzin po szczepieniu. W przypadku gorączki należy podać dziecku paracetamol9Pedicetamol) wg. wskazań na ulotce. W razie potrzeby powtarzać kolejne dawki co 4-6 godzin. W miejscu podania szczepionki jeżeli występuje obrzęk lub zaczerwienienie należy stosować okłady z sody oczyszczonej w proporcji 1 łyżeczka sody oczyszczonej / pół szklanki wody o temperaturze pokojowej. 


SZCZEPIENIA

Wybierając się na wizytę w celu zaszczepienia dziecka, proszę przygotować sobie odpowiedzi na następujące pytania:
• Czy dziecko jest chore?
• Czy dziecko było leczone lub badane w szpitalu?
• Czy dziecko jest uczulone na leki, pokarmy lub szczepionki?
• Czy u dziecka wystąpiła już kiedyś poważna reakcja po podaniu szczepionki?
• Czy lekarz stwierdził u dziecka zaburzenia odporności lub podejrzewał ich występowanie?
• Czy u dziecka występowały drgawki lub inne objawy ze strony układu nerwowego (np. zaburzenia świadomości, utrata przytomności, niedowład lub paraliż, upośledzenie umysłowe)?
• Czy dziecko w ciągu minionych 3 miesięcy otrzymywało leki steroidowe (w zastrzykach lub doustnie lub leki przeciwnowotworowe albo zostało poddane radioterapii ?
• Czy w ciągu minionego roku dziecko otrzymało krew, preparaty krwi lub immunoglobuliny?
• Czy dziecko otrzymało jakieś szczepionki w ciągu ostatnich 4 tygodni?
Jeżeli odpowiedź na którekolwiek pytanie brzmi „tak”- poinformuj o tym lekarza kwalifikującego dziecko do szczepienia.

Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP)
Większość ma łagodny przebieg i ustępuje w ciągu kilku dni. Zazwyczaj nie wymagają one interwencji lekarza i szczególnego leczenia. NOP mogą wystąpić po podaniu każdej szczepionki, a do najczęściej stwierdzanych należą: gorączka, odczyn w miejscu wstrzyknięcia (obrzęk, zaczerwienienie, przemijający ból).
Na poważny NOP wskazują następujące objawy:
• omdlenie lub zaburzenia przytomności, bąble pokrzywkowe lub uogólniony rumień skóry, kłopoty z oddychaniem (świsty w klatce piersiowej, świst podczas wdechu) - pojawiają się w ciągu 30 minut po szczepieniu (zatem jeszcze w gabinecie lekarza) i świadczą o ciężkiej, natychmiastowej reakcji uczuleniowej
• wysoka gorączka (>40,5°C) w ciągu 2 dni po szczepieniu
• trudny do uspokojenia płacz (krzyk) trwający co najmniej 3 godziny w ciągu 2 dni po szczepieniu
• znacznie zmniejszone napięcie mięśni (dziecko staje się wiotkie) oraz utrudniony kontakt z dzieckiem lub bladość skóry w ciągu 2 dni po szczepieniu
• drgawki w ciągu 2 dni po szczepieniu
• zaburzenia przytomności lub wyraźna, niepokojąca zmiana zachowania dziecka (apatia, brak kontaktu) w ciągu 7 dni po szczepieniu
• krew w stolcu i(lub) wymioty zawierające żółć w ciągu miesiąca (a zwłaszcza w ciągu 7 dni) po podaniu szczepionki doustnej.

Jeżeli po szczepieniu zauważysz u dziecka typowe NOP, koniecznie powiedz o tym lekarzowi. Łagodne reakcje poszczepienne możesz zgłosić podczas kolejnej wizyty, natomiast o poważniejszych objawach poinformuj go natychmiast! 

Źródło: Medycyna Praktyczna: Pierwsze 2 lata życia-przewodnik dla rodziców

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE


CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

Pacjentom, którzy w tym roku kończą 35, 40, 45, 50, 55 lat oferujemy bezpłatną profilaktykę zawału serca i udaru mózgu w ramach której oznaczamy:
• poziom cholesterolu całkowitego
• cholesterolu LDL
• cholesterolu HDL
• trójglicerydów
• glukozy
• wyliczamy potencjalne ryzyko zawału serca i udaru mózgu
• wdrażamy indywidualne postępowanie zapobiegawcze

https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne

GRUŹLICA

Program profilaktyki gruźlicy adresowany jest do osób dorosłych, u których nie rozpoznano gruźlicy, a w szczególności:
• osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę,
• osób, które spełniają jedno z wymienionych kryteriów: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny,
• osób, które nie korzystały z programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne

PROFILAKTYKA 40+

👉💡 Kto może skorzystać z badań?
• Program skierowany jest do Polaków, którzy:
• • w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat (tj. mają 40 lat lub więcej) - nie musisz być pacjentem naszej placówki;
• • nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS;
• • wypełnili ankietę zdrowotną.

👉💡 Jak skorzystać z pakietu?
• • Wypełnij ankietę w naszej Przychodni lub w Internetowym Koncie Pacjenta. Na jej podstawie otrzymasz skierowanie na badania.
• • Umów się telefonicznie lub osobiście w naszej przychodni na termin badania.
• • Na badanie zabierz dowód osobisty.
• • Następnie odbierz wyniki badań z Przychodni Z i skonsultuj je ze swoim lekarzem rodzinnym. 

👉💡Co zawiera pakiet badań?
• Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu „Profilaktyka 40 PLUS", dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.

• • 👩‍🦰 Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:
• • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
• • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
• • stężenie glukozy we krwi
• • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
• • poziom kreatyniny we krwi
• • badanie ogólne moczu
• • poziom kwasu moczowego we krwi
• • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

• • 🧑‍🦰 Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:
• • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
• • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
• • stężenie glukozy we krwi
• • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
• • poziom kreatyniny we krwi
• • badanie ogólne moczu
• • poziom kwasu moczowego we krwi
• • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
• • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

• • 👩‍🦰🧑‍🦰 Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
• • pomiar ciśnienia tętniczego
• • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
• • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI). 

https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE


Przychodnia MSPZOZ NR2 prowadzi edukacyjne w zakresie:
• Cukrzycy
• Otyłości
• Nadciśnienia
       Serdecznie zapraszamy naszych pacjentów do udziału w tych programów

DO POBRANIA

UNDER CONSTRUCTION


• Informacja dotycząca organizowania porad telefonicznych
• Harmonogram kontroli kobiet ciężarnych
• Informacja o wydzielonym czasie na promocję zdrowia
• Prawa Pacjenta
• Informacja o dostępie do dokumentacji medycznej
• Informacja o możliwości złożenia skargi
• Harmonogram pracy MSPZOZ
• Informacja o rodzajach świadczeń dostępnych w MSZPOZ Nr 2

Copyright ©2016 MSPZOZ nr 2 w Wołominie, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin (od dnia: 2018-09-01): 1712
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem