RODO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie, z siedzibą w Wołominie przy ul. Wileńskiej 74, 05-200 Wołomin, zwany dalej „MSPZOZ2”. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@zozwolomin.pl
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem formularza do kontaktu, będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, jak również nie będą przekazane do państw trzecich.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych wynosi :
20 lat  - licząc od końca  roku kalendarzowego , w którym dokonano wpisu – zasada ogólna ,
22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej  dotyczącej dzieci do ukończenia  2 roku życia,
30 lat – w przypadku gdy dane osobowe są niezbędne  do monitorowania  losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon  pacjenta na skutek uszkodzenia ciała ( w takim przypadku okres liczony jest od końca roku  kalendarzowego , w którym nastąpił zgon .
 
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, informujemy, że mają Państwa prawo do
a)      żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
b)      sprostowania danych,
c)      żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d)      usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
e)      wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
f)       przeniesienia Państwa danych osobowych
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez MSPZOZ2, ma Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. MSPZOZ2 nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę biuro@zozwolomin.pl (osoba do kontaktu: Marek Pióro).

Copyright ©2016 MSPZOZ nr 2 w Wołominie, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin (od dnia: 2018-09-01): 1719
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem