Przychodnia przy Wileńskiej 74
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
Rejestracja do lekarzy od poniedziałku do piątku od 8.00 osobiście lub telefonicznie,
pod numerami 22-776 26 56, 22-787 54 16, 22-787-51-06, 22-400-56-79. Możliwa jest również rejestracja online.
Zgłaszanie wizyt domowych do godziny 10:00, po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem.

Zakład posiada filię w Zagościńcu przy ul. Kolejowej 17,
w skład której wchodzi gabinet lekarza POZ i gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej.
Przychodnia jest czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:00-15:00, środa 8:00-18:00.
Rejestracja od poniedziałku do piątku od 8:00 osobiście lub telefonicznie, pod numerem 22-787 75 54.

Gabinet zabiegowy
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
Pobieranie krwi i materiałów laboratoryjnych odbywa się w od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:30 po uprzednim zapisaniu się.

Punkt szczepień
czynny codziennie.


Opłaty - ceny usług
Placówka funkcjonuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zakład posiada kontrakty z NFZ na:
 - Stomatologię z protetyką,
 - POZ,
 - Specjalistkę w zakresie ginekologii i położnictwa,
 - Specjalistkę w zakresie otolaryngologii.

Przychodnia pobiera opłaty tylko od badań i zabiegów nierefundowanych przez NFZ.
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 700.886,50 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:
1. Łatwiej poruszać się po placówce, gdyż pochylnia do wejścia zyska poręcze, poszerzeniu ulegną drzwi do gabinetów lekarskich i zabiegowych, łazienka zostanie dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, będzie czytelna informacja dotycząca planu typograficznego placówki i odpowiednio oznaczona przestrzeń przychodni wraz z gabinetami.
2. Łatwiej umówić się na wizytę on-line do lekarza.
3. Skorzystać ze sprzętu z regulacją wysokości i dostosowanego do specjalnych potrzeb pacjentów.
4. Skorzystać z urządzeń ułatwiających porozumiewanie np. pętla indukcyjna, system Mównik. 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.
W dniu 22-23 lipca 2021 r. w godzinach 13:00-16:00 (w piątek do 14:00) w Urzędzie Miejskim w Wołominie będzie dostępny rachmistrz spisowy Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zrealizować obowiązek spisowy
Spis nie wyklucza osób z niepełnosprawnością!
 Narodowy Spis Powszechny 2021 to jedyne badanie, które pozwoli poznać liczbę osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich sytuację życiową. Aby ułatwić im udział w spisie, przygotowano szereg udogodnień: wsparcie tłumaczy Polskiego Języka Migowego, pomoc infolinii spisowej oraz możliwość obsługi formularza spisowego przez osoby niewidome. 
Temat niepełnosprawności jest bardzo istotną częścią Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). W formularzu pojawiają się m.in. pytania dotyczące zdolności wykonywania codziennych czynności oraz orzeczeń o niepełnosprawności. Nie należy się obawiać, że te wrażliwe dane będą komukolwiek przekazywane. Informacje dotyczące każdej osoby są w pełni anonimowe, bezpieczne i objęte tajemnicą statystyczną.
Dlaczego warto odpowiedzieć na pytania o niepełnosprawność
Dzięki NSP 2021 poznamy aktualną liczbę osób w Polsce z różnymi niepełnosprawnościami. Dowiemy się też dokładnie, jakie są ich rodzaje i przyczyny. Te informacje są niezwykle ważne i cenne z punktu widzenia osób o szczególnych potrzebach oraz organizacji działających na ich rzecz. Dzięki tym danym możliwe będzie planowanie i wspieranie dobrostanu osób z niepełnosprawnościami w danej gminie czy powiecie.
Warto pamiętać, że temat naszej sprawności będzie coraz ważniejszy ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Bardzo istotnym wyzwaniem będzie kształtowanie przestrzeni i infrastruktury społecznej w taki sposób, aby każda osoba, bez względu na stan zdrowia, mogła uczestniczyć w życiu swoich lokalnych społeczności. Takie badanie zdarza się raz na 10 lat.
Spis przyjazny osobom z niepełnosprawnością
Osoby z niepełnosprawnością mają w spisie powszechnym istotną rolę do odegrania. Aby ułatwić im wypełnienie obowiązku spisowego przygotowano szereg udogodnień.
Z myślą o osobach niesłyszących lub niedosłyszących zapewniono wsparcie tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM). Wystarczy wypełnić formularz zamówienia kontaktu w języku migowym dostępny na stronie https://kontaktmigowy.stat.gov.pl/ i wybrać dogodny dla siebie termin spisu. 
Każdy Gminny Punkt Spisowy ma dostęp do tłumacza PJM on-line. Z tego rozwiązania można też skorzystać bezpośrednio z domu. Na stronie https://pjm.spis.gov.pl/ dostępne są również pytania do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 przetłumaczone na Polski Język Migowy. 
Wsparciem dla osób o szczególnych potrzebach służy też infolinia spisowa – obowiązek spisowy można wypełnić dzwoniąc pod numer 22 279 99 99. Najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”, potem znów wybieramy „1”, czyli „Spisz się przez telefon”. 
Dla osób z dysfunkcją wzroku przygotowano formularz spisowy w specjalnie dostosowanej dla nich formie. Jest on zgodny ze standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). 
Wsparcie organizacji lub rodziny 
W razie wątpliwości co do spisu można się też zwrócić do organizacji wspierających osoby niepełnosprawne. Powinny one mieć wiedzę o NSP 2021 i udogodnieniach przygotowanych dla osób niepełnosprawnych. 
W wypełnieniu obowiązku spisowego mogą pomóc członkowie rodziny lub inne bliskie osoby. Formularz spisowy może wypełnić inna osoba, oczywiście za wiedzą osoby spisywanej i zgodnie z udzielonymi przez nią odpowiedziami. Wsparcia mogą też udzielić organizacje wspierające osoby o szczególnych potrzebach. 
W spisie liczy się każda osoba i każda jest tak samo ważna. Pamiętajmy o tym, aby nikogo nie wykluczać i pomóc osobom jeszcze nie spisanym.

Dyżur rachmistrza w Urzędzie

W dniach 16 - 31 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie będzie pełnił dyżur rachmistrz spisowy. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zrealizować obowiązek spisowy. Rachmistrz przyjmuje w następujących godzinach: pon.: 9.00 - 17.00 wt. - czw.: 8.30 - 15.30 pt.: 8.30 - 14.00

Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?

Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?

Główny Urząd Statystyczny uprzejmie przypomina, że osobom, które nie spisały się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), pomogą rachmistrzowie telefoniczni. Od połowy maja zaczęli dzwonić do mieszkańców z nr telefonu 22 828 88 88. Ze względu na wspólne zdrowie jest to obecnie jedyna forma pracy rachmistrzów. Warto wiedzieć wcześniej, jakich pytań się spodziewać i czy możemy prosić rachmistrza o inny termin rozmowy. 

Pytania wyłącznie z formularza spisowego

W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei pytania formularza spisowego – ich treść jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. W żadnym razie nie może on wychodzić poza ten zakres i pytać np. o majątek, oszczędności, numer konta, posiadane nieruchomości, sposób spędzania wolnego czasu, czy planowane wyjazdy i ich terminy. 

Warto też pamiętać, że w przypadku części pytań spisowych dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawia się ona w częściach formularza dotyczących niepełnosprawności, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych. 

Czy można odmówić rachmistrzowi? 

W momencie nawiązania z nami kontaktu przez rachmistrza nie mamy już możliwości odmówić udziału w spisie, dlatego namawiamy do spisania się z własnej inicjatywy przez Internet lub infolinię spisową (22 279 99 99). Jeśli zechcemy sprawdzić tożsamości rachmistrza można się wyjątkowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, możliwie szybki termin rozmowy. 

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?

Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza zakres spisu i nabierzemy podejrzeń, że dzwoniąca do nas osoba może podszywać się pod rachmistrza, należy się rozłączyć i powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony). Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz okazał się oszustem.

Trwają też inne badania statystyczne

Zanim jednak uznamy, że mamy do czynienia z oszustem, warto pamiętać, że równolegle ze spisem prowadzone są inne cykliczne badania ankietowe statystyki publicznej. Nie należy się więc dziwić, jeśli po wypełnieniu obowiązku spisowego NSP 2021 zadzwoni do nas ankieter urzędu statystycznego z prośbą o udział w jakimś badaniu. Warto wesprzeć działania statystyki publicznej i zgodzić się na to – wyniki badań statystycznych służą przecież całemu społeczeństwu. 
Podobnie jak w NSP 2021, w przypadku badań ankietowych też mamy prawo zweryfikować tożsamość dzwoniącej do nas osoby. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Urzędem Statystycznym w Warszawie. 
Mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdą wszystkie niezbędne informacje o terminach i zakresie poszczególnych badań na stronie internetowej: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/ 
Ze względu na sytuację epidemiczną badania ankietowe do odwołania są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić na kilka sposobów. 

 W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis przez telefon za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję spisową wzmocnią rachmistrzowie telefoniczni – będą się oni kontaktować z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza spisowego.
 Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie będą oni odwiedzać mieszkań i prowadzić spisu w formie bezpośredniej rozmowy. 

 Od czego rozpocznie się rozmowa?
 Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefonu numer 22 828 88 88. Jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego.

 Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia się oraz podania instytucji, z której dzwoni. Na życzenie respondenta rachmistrz poda numer identyfikatora służbowego.

 Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz? 

 W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformować o dostępnych metodach weryfikacji swojej tożsamości. Można to zrobić:
 - na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/, 
 - poprzez infolinię spisową 22 279 99 99. 

 Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL. Rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego. 

 Co zrobić, gdy dzwonił oszust? 

 Jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz okazał się oszustem, należy powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony). 
Informacja dotycząca organizacji teleporady
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie

Teleporada może być udzielona w formie porady telefonicznej, a w uzasadnionych a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową (np. powtórzenie leków w przypadku chorób przewlekłych).
Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
Termin teleporady ustalany jest z pracownikiem rejestracji pod nr telefonu: 227875416, 227762656, 227875106, 224005679
Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
Bardzo prosimy o przestrzeganie punktualności. Personel medyczny będzie kontaktować się w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 min., teleporada zostaje anulowana. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta zgodnie z pkt 3.
Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.
Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala, powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.
Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
Pracownicy przychodni informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych:
e-recept, ∙ e-skierowań, ∙ e-zleceń na wyroby medyczne, ∙ zleceń na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Jeśli Państwa planowana wizyta jest związana z powtórzeniem leków prosimy w szczególności o kontakt e mailowy, biuro@zozwolomin.pl

W przypadku kontaktu e mail należy wpisać: ∙ imię i nazwisko, ∙ pesel, ∙ nazwisko lekarza ∙ nazwa leku i dawka, dawkowanie, ilość opakowań / lub ilość tabletek ∙ oraz informację czy posiadają Państwo Internetowe Konto Pacjenta E-recepta będzie wypisana w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych w zależności od harmonogramu pracy danego lekarza.

W przypadku gdy: 
∙ posiadają Państwo Internetowe Konta Pacjenta, kody zostaną przesłane SMS-em z portalu e – zdrowie 
∙ nie posiadają Państwo Internetowego Konta Pacjenta – kod zostanie odesłany przez nas emailem, bądź sms pod wskazany nr telefonu.

Powtórka będzie dotyczyła leków, którymi pacjent jest leczony w poradni, po sprawdzeniu w indywidualnej dokumentacji medycznej, w ilości wynikającej z procesu terapeutycznego. Dodatkowo w przychodni pacjent może złożyć druki do lekarza poz: 
∙ zapotrzebowania na leki stałe (recepty) – realizacja do 3 dni roboczych – rejestracja oddzwania do pacjenta, 
∙ dokumenty do przekazania lekarzowi prowadzącemu np. karty informacyjne ze szpitala, zaświadczenia itp.

Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania? 

 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych:
https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/ 

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: 
https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ 

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą).

Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych. 

Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021. 

Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom. 

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
 
Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19
Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.
Podstawowym celem zaprezentowanym w programie jest dostarczenie szczepionek:
bezpiecznych i skutecznych,
w wystarczającej ilości,
w najkrótszym czasie,
darmowych,
dobrowolnych,
łatwo dostępnych.
Dokument składa się z 9 rozdziałów opisujących m. in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień czy kolejność szczepień.
 
Materiały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSPZOZ nr 2 w Wołominie ul. Wileńska 74, w związku z podpisaną umową z Gminą Wołomin na wykonywanie szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka zaprasza pacjentów zamieszkałych na terenie gminy Wołomin do wykonania szczepienia. Ilość szczepień ograniczona.

UWAGA !
 
Od dnia16 marca 2020 do odwołania w naszej poradni będą
obowiązywały następujące zasady:
 Pacjenci powinni bezwzględnie unikać osobistych
wizyt w poradni
We wszystkich sprawach prosimy o kontakt
telefoniczny :
22 787 54 16 ; 22 776 26 56
22 787 51 06 ; 22 400 56 79
Osoby wymagające konsultacji z lekarzem zostaną
umówione na teleporadę przez telefon podczas której
lekarz przeprowadzi wywiad oraz zadecyduje o
konieczności osobistej wizyty w poradni
Recepty prosimy zamawiać telefonicznie!
Skierowania prosimy zamawiać telefonicznie!
Konsultacje wyników badań uprzednio wykonanych
prosimy zamawiać telefonicznie!
Osoby które zamówiły recepty telefonicznie otrzymają
kod umożliwiający ich realizację
Wprowadzenie tych zasad jest niezbędne dla
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich
pacjentów oraz ciągłego funkcjonowania
przychodni.

 

Zapraszamy do rejestracji ON-LINE
 
 
PORADY LEKARSKIE NA TELEFON DLA PACJENTÓW MSPZOZ NR 2 W WOŁOMINIE Z FILIĄ W ZAGOŚCIŃCU
 
Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy grypopodobne:
gorączka, kaszel, duszności, zostanie Ci udzielona telefoniczna porada lekarska, wystawiona e-recepta  oraz wystawione e-zwolnienie lekarskie.
 
Telefon
22 776 26 56 i 22 787 54 16
czynny w godz. 13.00 – 14.00
od poniedziałku do piątku
 
Komunikat krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych
 
 
W związku z komunikatem  Ministra Zdrowia, który ukazał się 28.01.2020 na stronie www Ministerstwa Zdrowia , i z wytycznymi:
Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz poniższe objawy:
- temperatura ciała powyżej 38℃;
- kaszel,
- duszność
powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego Twojego miejsca zamieszkania.
Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych na terenie całego kraju znajdziesz w załączniku poniżej….
 
 
zaleca się co następuje:
1. w oddziałach zakaźnych lub szpitalach posiadających oddziały zakaźne należy wydzielić  pomieszczenia / izolatki zapewniające izolację oddechową, pełniące funkcje punktu konsultacyjnego  lub Izby Przyjęć
2. pomieszczenia winny być zabezpieczone w środki ochrony osobistej, termometry, pulsoksymetr
3. należy zapewnić dostęp do diagnostyki radiologicznej i laboratoryjnej
4. w miarę możliwości wdrożyć diagnostykę w kierunku grypy i ewentualnie innych patogenów oddechowych
5. zawiadomić sanepid terenowy o fakcie zgłoszenia się przypadku spełniającego kryteria podane w komunikacie Ministra Zdrowia
6. jeśli stan pacjenta wymaga – położyć w pomieszczeniu zapewniającym izolację oddechową
7. jeśli nie wymaga hospitalizacji należy go/ją pod opiekę poz-u z zaleceniem izolacji domowej
8. diagnostyka poszerzona w kierunku  2019-nCoV RNA jest możliwa w NIZP-PZH Warszawa, ul. Chocimska. Dokładne instrukcje stanowią załącznik nr 1. Próbka ma być dostarczona transportem zorganizowanym przez szpital
9. leczenie objawowe – brak danych  o możliwości leczenia  przeciwwirusowego
10. postępowanie z osobami z kontaktu przejmuje Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid )
Osoby nie spełniające powyższych kryteriów, wymienionych w komunikacie Ministra Zdrowia zgodnie z wytycznymi tam zawartymi – winny być leczone w  warunkach ambulatoryjnych w ramach poz-u
 
 
Andrzej Horban
 
 

 KONKURS OFERT NA UDZIELANIE USŁUG NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

 
1. Szczegółowe warunki konkursu ofert
 
2. Oferta
 
3. Wymogi dla oferentów
 
4. Ogłoszenie
 
 
 
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wołominie zaprasza mieszkańców do stoiska informacyjno – pomiarowego, które odbędzie się 31.05.2019r w godz. 10:00 – 14:00 przed siedzibą Stacji Sanitarnej w Wołominie,  ul. Legionów 78. 
            W stoisku świadczone będą nieodpłatnie następujące badania: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar zawartości cukru we krwi oraz pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
            Ponadto dla mieszkańców będą dostępne materiały informacyjno – edukacyjne (ulotki) pod kątem profilaktyki palenia tytoniu.
 
 
 
 
Zespół Centrum Psychoterapii Spektrum zaprasza na bezpłatne badania przesiewowe dla mieszkańców gminy Wołomin w wieku 60+.
 
 
 

 Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

 

Rzecznik Praw Pacjenta
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
 
Możliwości kontaktu
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:
Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 

>> informacje szczegółowe

>> Akty prawne

---------------------------------------------
 

 

---------------------------------------------

 Informator Zdrowia Psychicznego

o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego

Informator i strona powstały w ramach projektu „Dla zdrowia psychicznego” finansowanego z dotacji Powiatu Wołomińskiego

więcej informacji: Zdrowiepsychicznewwl

---------------------------------------------

 Gmina Wołomin przystąpiła do konkursu ZDROWA GMINA

informacje o konkursie: ZDROWA-GMINA

 ---------------------------------------------

 UWAGA PACJENCI!

Każdy pacjent ma prawo dołączyć do swojej  historii zdrowia i choroby  pisemne oświadczenie o:

1. Upoważnieniu osoby bliskiej  do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych,

albo pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

2. Upoważnieniu osoby bliskiej  do uzyskiwania dokumentacji medycznej,

albo pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

FORMULARZ UPOWAŻNIENIA

 

Przypominamy o konieczności złożenia

DEKLARACJI WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POZ.

Złożenie deklaracji w Przychodni pozwoli uniknąć trudności w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych.

DEKLARACJA WYBORU
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

 
 
Copyright ©2016 MSPZOZ nr 2 w Wołominie, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin (od dnia: 2018-09-01): 1717
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem